Möten med möjlighet till avskildhet

Stockholm City Conference Centre har under åren valts av många mötesarrangörer för de möjligheter till avskildhet som anläggningen erbjuder.

Anläggningen

CCC ligger mycket centralt, med goda anslutningar för person- och lasttransport med direkt anslutning till de båda byggnaderna Norra Latin och Folkets Hus.

Norra Latin
Huset har två olika entréer och inga angränsande hus finns i närheten. Använder man hela huset kan det enkelt ”förseglas” om man vill ha exklusivitet. Norra Latin har även vissa lokaler som är lämpliga om man vill garantera enskildhet för viss grupp.

Pelarsalen har en egen entré. Där det är lätt att ta in och ut personer via en alternativ entré vid behov

Aulan har möjlighet till en alternativ entré vid behov

Läs mer om Norra Latin >


Folkets Hus
Folkets hus har flera lokaler som är lämpliga om man vill garantera enskildhet eller exklusivitet för viss grupp.

• Rum 300 och 307 har möjlighet till separat ingång och till separat foajé

• Plan 2 har möjlighet till separat entré

• Plan 5 har möjlighet till separat entré. Det går även bra att boka hela våningen.

Restaurang Cabaret har möjlighet till separat entré

Läs mer om Folkets hus >

Mat & Dryck

Olika restaurangytor
Vi har ett flertal restauranger som kan reserveras för slutna sällskap av olika storlekar.

Hygienkrav
Förutom allmänna krav i samband med livsmedelshantering säkerställer vi att vår personal har god handhygien samt erbjuder handsprit till våra gäster i samband med måltider.

Servering
Vi erbjuder alla måltider/förtäring i ett eget rum i anknytning till möteslokalen alternativt i den egna möteslokalen om så önskas.

• Kaffe erbjuds via våra kaffestationer där man själv tar kaffe i egen kopp
• Förmiddagsfika — inplastad smörgås, frukt med skal (tex banan, apelsin) och kaffe/te
• Eftermiddagsfika — inplastad kanelbulle, frukt med skal (tex banan, apelsin) och kaffe/te
• Vi erbjuder lunchpåsar med smörgås/wrap samt dryck i petflaska och kaffe i engångsmugg med lock
• Vi erbjuder lunchtallrikar som är individuellt inplastade
• Vi erbjuder lunch i take-away-box

Förebyggande åtgärder

För att minimera smittspridning genomför vi följande åtgärder:
• Utökad städning av s.k. beröringsytor sker flera gånger per dag av professionellt städföretag
• Information kring hur man kan undvika att bli smittad samt undvika sprida smitta finns anslaget runt om i anläggningen
• Handsprit finns på alla toaletter

Interna riktlinjer kring hantering av personal som är sjuka eller ev. vistats i riskområden finns tydligt kommunicerade inom företaget. Information avseende att följa våra riktlinjer har delgivits våra leverantörer.