image description

Vår historia

Vår historia

Våra konferensbyggnader Norra Latin och Folkets Hus ligger inte bara mitt i Stockholm, det är också två hus som spelat stor roll i Stockholms historia, och i stadens framväxt till en modern metropol.

NorraLatin_Bantorget_Historia_9

Så sent som 1850 bestod den plats som idag utgör Norra Bantorget av ogenomträngliga snår, dy och sly. Denna sumpmark kantades av två fängelser som låg där Folkets Hus idag stoltserar. Mitt emot fängelseområdet, där Norra Latin senare kom att uppföras, låg en lummig lustpark i engelsk stil och en köksträdgård som Svenska Trädgårdsföreningen anlade 1830.

För tillkomsten av Norra Bantorget spelade järnvägsbygget en avgörande roll. 1866 öppnades sträckan Stockholm-Uppsala på norra stambanan för tågtrafik, och i anslutning till denna ville man ha ett salutorg. 1867 var det nya torget färdigt och döptes till Norra Bantorget.

Folkets Hus

1901 invigdes det ursprungliga Folkets Hus. Ett halvskakigt projekt finansiellt sett, som redan från början befann sig i ekonomisk knipa. Räddning kom dock snart från oväntat håll, från ”Stora Bryggeriet” som ägdes av familjen Wallenberg och Ernest Thiel. Stora Bryggeriet räddade Folkets Hus genom att överlämna en gåva på 100 000 kronor i aktier till arbetarrörelsen − mot att den gjorde reklam för bryggeriets öl!

Redan 1917 hade Folkets Hus vuxit ur sina befintliga lokaler. För att lätta på trycket köpte man då de intilliggande fastigheterna, Wallingatan 21 och Barnhusgatan 12, men man diskuterade redan då att bygga ett helt nytt Folkets Hus. Under 1930-talet skissade den välkända arkitekten Sven Markelius på hur ett nytt Folkets Hus skulle kunna byggas, och vilka tomter som ytterligare behövde köpas. Det var dock inte förrän efter andra världskriget som bygget kom igång, och på 50-talet byggdes dagens Folkets Hus i tre etapper. Folkets Hus invigdes år 1960 och var på 1960-talet norra Europas största konferenscenter.

Kongresshallen i Folkets Hus rymde då, precis som nu, närmare 1 400 personer och många stora kongresser och konferenser har under årens gång genomförts i den välbekanta byggnaden vid Norra Bantorget. På en av Kongresshallens ytterväggar finns Folkets Hus mest kända konstverk; en 450m2 stor relief av chamottelera signerad Signe Persson-Melin och Anders Liljefors. Konstverket var redan på plats när Folkets Hus invigdes och var då det största keramiska konstverket i sitt slag. På motsatta väggen hänger “de tre hjulen”, Sven Ljungbergs väggmosaik av arbetarrörelsens historia. Den är skapad av sammanlagt 1,2 miljoner mosaikbitar.

Norra Latin

NorraLatin_Historia_1När skolan Norra Latin byggdes satsade staden ordentligt. Dåtidens mest berömda arkitekt, Helgo Zettervall, anlitades. Det var han som ritade och uppförde skolan i palatsliknande nyrenässansstil. Totalt kom kostnaden för tomt, byggnad och inredning att överstiga 1 135 000 kr.

Vid invigningen den 3 september 1880 höll ärkebiskopen invigningstalet, och kung Oscar II var närvarande. Att gymnastik ansågs vara ett viktigt ämne, är tydligt för alla som besöker gymnastiksalen i Norra Latin. Pelarsalen, som gymnastiksalen i dag benämns, placerades nämligen mitt i byggnaden och tilldelades två våningars höjd. Gymnastiksalen kunde även stoltsera med Stockholms första tennisbana.

Ett annat storslaget rum är aulan, där den ursprungliga trettonstämmiga orgeln finns kvar. I aulans halvcirkelformade utbyggnad hänger prins Eugens 15 meter breda naturromantiska målning Sommar, från 1904. Norra Latin var de klassiska språkens högborg. År 1918 föreslogs det att Norra Latin skulle bli ett samlyceum, öppet även för flickor, men trots att förslaget godkändes skulle det dröja ända till 1961 innan flickorna gjorde sitt inträde.

Norra Latin kom sedermera att bli en mycket modern skola med inslag av social ingenjörskonst. Skolan hade bland annat landets första skolbespisning och föräldraföreningen anställde Sveriges första skolkurator på 40-talet.

Norra Latin var också en av de första skolor som startade elevråd. I takt med att city kontoriserades blev elevunderlaget allt magrare. 1984 flyttade hela skolverksamheten ut till Tensta, och 1989 öppnade Norra Latin sina portar igen som konferensanläggning i Stockholm City Conference Centres regi. Mer om Norra Latin på: www.norra-latin.se