Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Stockholm City Conference Centre är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Stockholm City Conference Centre äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige.

Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten
Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.