Miljö

Miljömärkta möten, fester och event

Stockholm City Conference Centre är Svanenmärkt och vi arbetar enligt Svanens riktlinjer.

Vår miljöpolicy
Stockholm City Conference Centre strävar efter att ta ett ständigt växande ansvar för att förbättra miljön. Vi vill bidra till en varaktig och hållbar utveckling så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och vår miljöpåverkan, och sträva efter att reducera denna genom upprättande av lämpliga mål.

Våra miljömål 2019

Energi
Minska total energiförbrukning med 2% jämfört med 2018.

Vatten
Bibehålla nivån att klara Svanens gränsvärde med marginal.

Avfall
Sänka matavfallet till 200 gram per gäst.

Mat & Dryck
Andelen ekologiska varor skall minst vara 25%.
Andelen MSC-märkt fisk skall minst vara 27%.

Övrigt
Implementera Karma.

Därför har vi valt att Svanencertifiera vår konferensanläggning

Miljöfrågor har länge varit en naturlig del i vår verksamhet och legat högt på vår agenda. Svanen-certifieringen ser vi som ett naturligt steg, och ett verktyg för oss att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare säger Carin Sjöberg, VD på City Conference Centre.

Stockholm City Conference Centre är en stor anläggning mitt i centrala Stockholm. Varje år genomförs ca 1 400 möten och här passerar 100-150.000 gäster genom husen. Max kapacitet är 4.000 gäster på en och samma gång. Här genomförs många olika typer av arrangemang där miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga; bland annat bolagsstämmor, internationella kongresser, politiska möten och multinationella företagskonferenser.

Det finns många fördelar med Svanen-märkningen. Svanens krav på en miljöanpassad verksamhet ger möjligheter till minskad förbrukning i form av lägre energi – och vattenförbrukning, kontroll av kemikalier, noggrann källsortering. Med Svanen uppmuntras vi också att arbeta aktivt för ökad andel ekologisk och närodlad mat i våra restauranger. Att höra till anläggningar som klarar Svanens tuffa krav känns mycket bra fortsätter Carin.

Vi ser att fler och fler kunder förväntar sig att den anläggning man väljer för sitt arrangemang bedriver ett seriöst och aktivt miljöarbete, och genom Svanen kan vi tydligare visa och kommunicera hur vi långsiktigt arbetar med hållbarhet, avslutar Carin Sjöberg.

Hållbara möten på Stockholm City Conference Centre

Genom att förlägga ditt möte hos oss på Stockholm City Conference Centre kan du välja hur miljövänligt möte du vill ha.

Resan hit
Stockholm City Conference Centre ligger centralt – mitt i city, bara några minuters promenad från Centralstationen.

Kommer du från Stockholm rekommenderar vi dig att ställa bilen hemma – det går utmärkt att åka kommunalt.

Kommer du från andra delar av Sverige finns miljövänliga sätt att ta sig hit:

 • Tåg direkt till Centralstationen
 • Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen
 • Från Arlanda flygplats kan du åka direkt till Centralstationen med Arlanda Express eller med Taxi Stockholm eller Taxi Kurir, där det går att förbeställa en miljöbil

Boendet
Flera miljöcertifierade hotell finns på bekvämt gångavstånd.

Green Room bakom Kongresshallen

Mötesanläggningen
Vår konferensanläggning är Svanenmärkt och vi arbetar för att minska vår förbrukning av energi och vatten och styr i möjligaste mån alla våra inköp av driftsmaterial mot miljömärkta varor.

 • Vi köper miljöel
 • Vi har valt att byta till LED-belysning i vår Kongresshall
 • De flesta av våra möteslokaler har belysning som styrs av rörelsedetektorer
 • Ventilationen anpassas efter kunder och utnyttjande av lokalerna
 • Vi rengör med ultrarent vatten
 • Vi källsorterar vårt avfall i många olika fraktioner

Mötet
Stockholm City Conference Centre kan erbjuda olika gröna alternativ för mötet. Som exempel kan nämnas att vi tar ett aktivt ansvar för förbrukning av papper genom att bland annat erbjuda:

Maten
Stockholm City Conference Centre arbetar för miljön på flera sätt när det gäller maten. Vi tar ett aktivt ansvar genom att ställa krav på våra råvaror.

 • Vi erbjuder regelbundet helt vegetariska dagar i våra lunchmenyer
 • Vi serverar enbart ekologiskt kaffe
 • Vi arbetar med närodlade produkter där så är möjligt
 • Vi serverar gärna Stockholms goda kranvatten som måltidsdryck
 • Vi har en fiskpolicy, för att bidra till att motverka utfiskning och negativ miljöpåverkan på ekosystemen
 • Vi serverar MSC-märkt fisk i möjligaste mån
 • Vi arbetar aktivt för att minska matsvinn med genomtänkt servering av måltider