Kapacitet för Norra Latins konferensrum

I Norra Latin finns 30 möteslokaler i olika storlekar. Aulan med fast möblering och den flexibla Pelarsalen är lika stora till ytan men har helt olika karaktär. De tidigare klassrummen finns i flera storlekar: 9 st större (Kategori III), 16 mindre (Kategori II) och två exklusiva styrelserum.

Antal sittande vid olika möbleringar

RumKatBiosittningSkolsittningU-bordÖar
Aulan45019662202
Pelarsalen30014460**120
Musiksalen (456)120803848
251II32181418
252II38241618
253III63302430
254II36241618
255II36241618
351III63302430
352II38241618
353III63302430
354II36241618
355II36241618
356II49221824
357III70382430
358II36241618
359III56302230
360II32241618
361III63302430
362II36241618
451III63302430
452II*14*
453III63302430
454II36241618
458II32241618
459II40221418
460II*14*
461III<63302430
462II<36241618
463II<36241618

* Styrelsesittning
** Slutet U-bord