Kapacitet Norra Latin

Kapacitet för Norra Latins konferensrum
I Norra Latin finns 30 möteslokaler i olika storlekar. Aulan med fast möblering och den flexibla Pelarsalen är lika stora till ytan men har helt olika karaktär. De tidigare klassrummen finns i flera storlekar: 9 st större (Kategori III), 16 mindre (Kategori II) och två exklusiva styrelserum.

Antal sittande vid olika möbleringar

Rum Kat Biosittning Skolsittning U-bord Öar
Aulan 400
Pelarsalen 300 144 150** 180
Musiksalen (456) 120 80 38 48
251 II 32 18 14 18
252 II 38 24 16 18
253 III 63 30 24 30
254 II 36 24 16 18
255 II 36 24 16 18
351 III 63 30 24 30
352 II 38 24 16 18
353 III 63 30 24 30
354 II 36 24 16 18
355 II 36 24 16 18
356 II 49 22 18 24
357 III 70 38 24 30
358 II 36 24 16 18
359 III 56 30 22 30
360 II 32 24 16 18
361 III 63 30 24 30
362 II 36 24 16 18
451 III 63 30 24 30
452 II* 14*
453 III 63 30 24 30
454 II 36 24 16 18
458 II 32 24 16 18
459 II 40 22 14 18
460 II* 14*
461 III< 63 30 24 30
462 II< 36 24 16 18
463 II< 36 24 16 18

* Styrelsesittning
** Slutet U-bord