Facilitator Workshop

En workshop ska ge resultat! Men ofta når man inte målet. Det kan bero på tidsoptimism, dålig planering eller brist på kompetens i att leda ett möte. Om tio personer lägger en halvdag på en dåligt genomförd workshop, har företaget slösat bort en hel arbetsvecka. En välplanerad workshop kan därmed spara organisationen flera månaders jobb.

personer

Alla blir delaktiga
Fördelen med facilitation är att alla, inklusive chefen, kan bidra till er workshop. En facilitator diskuterar mål och resurser och skapar därefter den arbetsmetod som är mest lämplig för mötet.

En facilitator kan leda arbetet och har rätt erfarenhet för att ställa relevanta frågor. Det hjälper er att styra arbetsprocessen och ger mer tid över till innehållet och till att skapa ett hållbart resultat.

Kontakta oss
Kontakta oss på Stockholm City Conference Centre redan idag. Vi har bra samarbetspartners som kan hjälpa dig att välja en lämplig facilitator för din workshop. Är du intresserad av en förevisning av våra lokaler så ordnar vi givetvis det.

Kontakta oss på telefon 08-506 166 00 eller via vår bokningssida.