Konstvisningar

Såväl Norra Latin som Folkets Hus inrymmer en unik konstsamling av svensk konst från förra sekelskiftet. Vi erbjuder därför grupper möjlighet att boka en ”konstpaus”, där ni med erfarna guiders hjälp får ta del av de båda husens fantastiska samling av framför allt svensk sekelskifteskonst, men även av monumentalkonst från 1960-talet.

Ljusgården, Norra Latin

De två byggnadernas arkitektur i sig är också hänförande, och under guidningen berättas om den historiska bakgrunden till byggnadernas uppförande.

Konstvisningarnas anpassas efter era önskemål, och ni kan välja mellan tre olika längder; 20 minuter, 40 minuter eller 60 minuter.

Visningarna genomförs av erfarna konstguider och kan även ges på engelska, tyska och italienska.