Styrelserum Drottninggatan 71b, Stockholm

Antal sittande gäster: 13 personer

-