Bruces Matsalar Drottninggatan 71b, Stockholm

Antal sittande gäster: ca 220 personer

-