Tillgänglighet

Stockholm City Conference Centres två historiska byggnadsminnesmärkta byggnader, Norra Latin och Folkets Hus, har i största möjliga mån anpassats för olika typer av funktionshinder.

Norra Latin
Anslutning till fastigheten
Med bil/taxi kan du komma in via Barnhusgatan 7 B (kontakta receptionen via porttelefon). Hiss upp till receptionen finns på vänster sida, efter Marmorvalvet. Med taxi går det även bra att åka ända fram till Norra Latins huvudentré.

Utanför Norra Latin, infart Barnhusgatan 7B, finns en parkeringsplats reserverad för handikapptillstånd. Enstaka parkeringsplaster för bilar med handikapptillstånd finns längs Barnhusgatan.

Tillgänglighet i fastigheten
I Norra Latins entré finns trapphiss upp till första våningsplanet där också receptionen finns. Till samtliga våningsplan finns hissar. Handikappanpassade toaletter finns på alla våningar. Anpassningar för rullstolar görs vid behov i lokaler med fast möblering.

Tillgänglighet Norra Latin (PDF)
Lokalöversikt Norra Latin (PDF)

Folkets Hus
Anslutning till fastigheten
Med bil/taxi kommer du direkt fram till Folkets Hus entré, Barnhusgatan 12-14. Enstaka parkeringsplaster för bilar med handikapptillstånd finns längs Barnhusgatan.

Tillgänglighet i fastigheten
I entrén finns trapphiss till upp till plan 1, därefter hiss till receptionsplan, plan 2. Anslutning via hiss eller trapphiss finns till samtliga lokaler i Folkets Hus. Handikappanpassade toaletter finns i fastigheten. Anpassningar för rullstolar görs vid behov i lokaler med fast möblering.

Tillgänglighet Folkets Hus (PDF)
Lokalöversikt Folkets Hus (PDF)