World Water Week firade 25 år

2015-09-16 |

World Water Week firade 25 år

Med 3 300 deltagare från 130 länder på plats firade World Water Week sitt 25 årsjubileum. Den globala vattenkonferensen tog under en vecka i augusti över hela Stockholm City Conference Centre.

SIWI, Stockholm International Water Institute, står bakom den årliga konferensen som har fokus på kunskapsutbyte och att finna gemensamma lösningar på globala vattenfrågor.

– Konferensen har växt sedan 1991 då den genomfördes för första gången och samlade 250 deltagare, berättar Britt-Louise Andersson, kommunikationschef på SIWI. Idag är det världens största årliga konferens om internationella vattenfrågor.

Årets tema var vattnets roll för utveckling. Ett antal pris delas ut under konferensen och det mest uppmärksammade, Stockholm Water Prize som delades ut av kung Carl XVI Gustaf, gick till Rajendra Singh från Indien.

– Rajendra Singh fick priset för sitt innovativa arbete med att samla in regnvatten med hjälp av traditionella metoder. Ett exempel på hur viktigt vatten är för att utveckling och förbättring av människors levnadsförhållanden, säger Britt-Louise Andersson.

Med årets konferens återvände World Water Week till Stockholm City Conference Centre och allt fungerade mycket bra, enligt Britt-Louise Andersson.

– Många delegater framhöll dessutom fördelarna med att vara i centrala Stockholm, med närhet till hotell och kommunikationer.

SIWI ser också ett stort värde i att ha möjlighet att göra konferensen mer synlig i Stockholm.

– Genom utställningar och aktiviteter på skolgården som var öppna för allmänheten fick stockholmarna en inblick i de frågor som togs upp under konferensen, framhåller Britt-Louise Andersson och berättar att även nästa års World Water Week ska genomföras på Stockholm City Conference Centre.