Svenskt Näringsliv kombinerade Framtidsmöte och stämma

2015-04-07 |

Svenskt Näringsliv kombinerade Framtidsmöte och stämma

Det blev en heldag på Stockholm City Conference Centre för Svenskt Näringsliv i slutet av maj. Organisationen startade på förmiddagen med sin årsstämma, från lunch övergick det i ett Framtidsmöte och kvällen slutade med ett storslaget mingel för mer än 1 000 gäster på Gården.

– Det fungerade mycket bra och vi är nöjda med arrangemanget. Det är kul att läsa så positiva kommentarer i de utvärderingar vi får in.

Det berättar Anneli Sirsjö på Svenskt Näringsliv som var projektledare för dagen. Det var många delar att hålla reda på; från registreringen för stämman som startade klockan 10 på förmiddagen till strax efter klockan 21, då de sista gästerna lämnade Gården.

Sedan några år kombinerar organisationen sin stämma med ett Framtidsmöte. Det är ett sätt att manifesterar företagandet och dess betydelse för landet.

– I år har dessutom Framtidsmötet pågått från början av april, så det var avslutningen vi genomförde på Stockholm City Conference Centre, berättar Anneli Sirsjö.

Mer än 2 000 personer i 166 kommuner har deltagit i de ”framtidsmöten” som genomförts runt om i landet. Företagare och politiker har träffats och diskuterat företagandets villkor lokalt och nationellt. 300 av de företagare som deltog i dessa möten fick åka till Stockholm och vara med i den avslutande manifestationen.

– Våra 20 regioner har gjort ett fantastiskt jobb med de arrangemang som varit ute i landet, tycker Anneli Sirsjö.

Valet av ny ordförande i Svenskt Näringsliv var det som mediafrämst uppmärksammade från stämman. Det blev Jens Spendrup, som åter tog plats i organisationens styrelse, men den här gången som ordförande. Hans första externa framträdande,direkt efter att han blivit vald, blev på Dansens Hus, tvärs över gatan från stämmoförhandlingarna.

Jens Spendrup talade om de gångna trettio årens otroliga utveckling, många människor har lämnat fattigdom och företagsamma människor har fått bättre förutsättningar. Han avslutade med att beskriva vilka utmaningar och möjligheter den globala konkurrensen innebär för de svenska företagen. Annie Lööf, näringsminister, Anders Borg, finansminister och Magdalena Andersson, ekonomisk-politiks talesperson för socialdemokraterna, reflekterade över de kommande 30 årens utmaningar för det svenska näringslivet.

– Sverige måste sträva efter att vara bland de bästa i världen, menade Jens Spendrup och poängterade att en av Svenskt Näringslivs viktigaste uppgifter är att få fler att inse entreprenörernas betydelse för landets välstånd.

Stämman avslutades med en stående lunch i Norra Latin och det var också startskottet för Framtidsmötet. Till de cirka 100 stämmodelegaterna anslöt nu de 300 företagarna som deltagit i aktiviteterna ute i landet. Till lunch serverades fisk.

– Det var fräscht, och även om vi ville ha en stående lunch fanns det möjlighet för de som ville sitta att göra det, berättar Anneli Sirsjö.

Eftermiddagens Framtidsmöte innehöll flera inslag; arbetsmarknadsminister Hellevi Engström var på plats och dessutom 40 riksdagsledamöter. Uppdelade i mindre grupper genomfördes en mängd möten mellan politiker och företagare. Ett inslag var också en så kallad Pecha kucha, en presentationsform där föredragshållaren bara får 20 bilder om vardera 20 sekunder på sig att presentera sitt budskap.

Runt klockan fem på eftermiddagen flyttade Framtidsmötet ut på Norra Latins skolgård där Stureplansgruppen på somrarna driver Stockholm största uteservering; Gården. Hela uteserveringen hade bokats av Svenskt Näringsliv och det bjöds på sommarbuffé och dryck. Även Cirkus Cirkör fanns på plats för att roa under kvällen.

– Vi hade en väldigt bra uppslutning till minglet på Gården, säger Anneli Sirsjö. Det var runt 1000 personer som var på plats.

Anneli Sirsjö kunde,när hon gick hem bland de sista,summera en lång men lyckad dag.

– Vi är absolut nöjda med hela dagen, och även om det under hand alltid uppstår frågor som ska lösas gjordes det på ett mycket bra sätt.