Luncherna var verkligen uppskattade!

2015-04-07 |

Luncherna var verkligen uppskattade!

Tio år med Sveriges folkhälsopolitik var temat för den stora internationella konferens som Folkhälsoinstitutet bjöd in till i maj. Ledande politiker, kända forskare och 400 intresserade deltagare tog över Norra Latin i två dagar.

Socialminister Göran Hägglund inledningstalade. Han konstaterade att Sveriges folkhälsoarbete på många sätt är framgångsrikt, men att flera utmaningar återstår. Bland annat underströk han betydelsen av konsekvensanalyser för att mäta de folkhälsoinsatser som görs för att minska ojämlikheter i hälsa.

Sarah Wamala, generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut, poängterade de globala utmaningarna med icke-smittsamma sjukdomar och ungdomar som inte arbetar eller studerar

Stockholm City Conference Centres centrala läge underlättade för många tillresta medarbetare som rest långt.

Under de två dagarna följde sedan mängder av föreläsningar och debatter om folkhälsa, med medverkan från svenska och internationella experter. Deltagarna kom från såväl hela Sverige som från andra länder.

För Folkhälsoinstitutet hade det bara gått ett drygt år sedan det föregående arrangemanget på Stockholm City Conference Centre. I april 2012 genomförde man Folkhälsostämman under tre intensiva dagar.

– Det fungerade bra även denna gång, säger Mona Lakso som var projektledare för årets konferens. Vi är mycket nöjda.

Mona Lakso berömmer inte minst maten som tycker bara blir bättre och bättre. – Jag hörde av deltagarna att luncherna verkligen var uppskattade!

Konferensen genomfördes i Aulan i Norra Latin, och i några angränsande rum visades posterutställningar.

– Det fungerade bra med att ha utställningar nära Aulan, och deltagarna kunde passa på att titta på dem när det var paus och de drack kaffe och minglade, berättar Mona Lakso, som också berömmer den tekniska personalen på Stockholm City Conference Centre som hjälpte till med ljud, ljus och bild.

– Tekniken fungerade utmärkt under hela konferensen!