Investor lockade 700 aktieägare

2015-04-07 |

Investor lockade 700 aktieägare

Investor genomförde en lyckad årsstämma på Stockholm City Conference Centre i mitten av april.

Det var den 97:e stämman i ordningen för Investor som är Skandinaviens största investmentbolag. Sedan 2007 har Investor med något undantag valt att förlägga sina stämmor till Stockholm City Conference Centre.

– City Conference Centre har många fördelar som bidrar till att vi kommer tillbaka, säger Susanna Sjödin, Investors projektledare för stämman. Det är först och främst en bra lokal som ligger bra till. Vi har också lärt oss hur allt fungerar, logistiken är bra och vi har byggt upp goda kontakter med personalen på anläggningen.

Som många andra bolag har även Investor äldre aktieägare som gärna deltar i stämmorna, vilket ställer höga krav på lokalernas tillgänglighet.

– De flesta lokaler har någon typ av problem, men vi tycker att lokalerna har god tillgänglighet och det fungerar bra för oss, menar Susanna Sjödin. Vi får dessutom bra hjälp av medarbetarna på Stockholm City Conference Centre och vi känner till lokalerna.

I år var det 700 aktieägare på plats. De bjöds förutom stämmoförhandlingarna på tre olika sorters snittar, dryck till det samt kaffe och en chokladbrownie.

– Mycket uppskattat, framhåller Susanna Sjödin.

Som vanligt hade Investor även ett antal utställande företag på plats, det var dels företag där Investor har stora innehav – som SEB, Electrolux, Tre och Grand Hôtel – och även några sponsringsåtaganden. En av Investors nya investeringar, det svenska bolaget Permobil var även på plats som utställare. Aktieägarna kunde titta närmare på två permobiler och de väckte stort intresse.

Utanför stämmolokalen fanns också en monter med Investors “Aktieägarforum” där aktieägarna kunde få information om aktien och Investor i stort.

– Vi har fått mycket positiva reaktioner efter stämman och är mycket nöjda, säger Susanna Sjödin avslutningsvis.