Inspirationsdag i storformat

2015-04-08 |

Inspirationsdag i storformat

Lärare i matematik och NO-ämnen från hela landet tog över Folkets Hus en lördag i början av året. Inspiration och ny kunskap stod på schemat och det lockade 1 600 deltagare till landets första kombinerade matematik- och NO-biennette.

– Undervisning spelar roll. Det är lärarna som gör skillnaden! Det framhöll Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad, som var en av inledningstalarna, och hon tillfogade att matematik och naturvetenskap är helt avgörande för Sveriges framtid. Bakom arrangemanget står NOMA-centrum vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, ett resurscentrum för NO-ämnen och matematik.

– Vi är glada för att vi lockade så många, berättade Kerstin Larsson, lärare vid fakulteten och en av arrangörerna. Det var lärare från förskola upp till gymnasiet på plats.

Det var en minst sagt intensiv dag med 77 parallella seminarier och föreläsningar, utställningar, insprängda kaffepauser samt lunch till alla deltagarna. Kerstin Larsson hade mycket att hålla reda på:

– Allt fungerade bra och de spontana reaktioner jag fått är att deltagarna har varit nöjda med arrangemanget. Vi har i tidigare biennetter inte haft matematik och NO-ämnen samtidigt, men det är många lärare som undervisar i flera närliggande ämnen och det kändes naturligt att lägga ihop det till en dag.

– Det är viktigt att flödet fungerar på sådana här arrangemang. Även om innehållet kommer i första hand så måste kaffet finnas på plats i tid, och det får inte vara för långa köer.

De stora fördelarna med Folkets Hus är enligt Kerstin Larsson det centrala läget och att det finns så många lokaler i varierande storlek.

Det har genomförts matematikbiennetter och motsvarande arrangemang tidigare på Stockholm City Conference Centre. Sedan 1980 arrangeras vartannat år matematikbiennaler, ett evenemang som turnerar runt i landet. Biennalfria år brukar en matematikbiennette hållas i Stockholm – som ordet antyder är det en mindre biennal*).

*) I dagligt tal en utställning eller dyl som återkommer vartannat år. Den mest välkända är Venedigbiennalen http://sv.wikipedia.org/wiki/Venedigbiennalen