Global lansering av FN-rapport

2017-04-19 |

Global lansering av FN-rapport

Världens mest utsatta är i fokus i årets Human Development Report från UNDP, FN:s utvecklingsprogram. Rapporten presenterades vid ett event på Stockholm City Conference Centre med statsminister Stefan Löfven som inledningstalare.

UNDP presenterar varje år en rapport om utvecklingen i världen, årets titel var Human Development for Everyone. Rapporten har tagits fram varje år sedan 1990 och i år var första gången den globala lanseringen hade förlagts till Sverige.

De stora utvecklingsframgångarna som skett i världen sedan 1990 har inte gynnat de mest utsatta. Fortfarande lever en tredjedel av världens befolkning under svåra omständigheter. Kvinnor, minoriteter, ursprungsbefolkningar, personer med funktionsvariationer, flyktingar och HBTQ-personer har inte lyfts i samma takt som andra. Bland dem finns det fler som lever i extrem fattigdom än i andra grupper, konstateras i rapporten.

– Det gemensamma arbetssättet för det globala samhället måste vara att inte lämna någon utanför, framhöll statsminister Stefan Löfven i sitt anförande.

På plats fanns också ministern för internationellt utvecklingsarbete och klimat Isabella Lövin, UNDP:s administratör Helen Clark samt rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

– Det var många aktörer och organisationer inblandade och som ville vara med i planeringen. Det kändes tryggt att ha stöd av medarbetarna på Stockholm City Conference Centre som hjälpte oss med van hand och stor flexibilitet så att allt löste sig på bästa sätt, berättar Kristin Hagegård på UNDP:s svenska kontor som var projektledare för lanseringsseminariet.

230 personer var på plats i Pelarsalen i Norra Latin. Allt filmades, live-streamades och sändes via internet. Stockholm City Conference Centre hjälpte även till med tekniken kring sändningen. Efter talen från Pelarsalens scen var den presskonferens samt mingel med kaffe och kaka i Marmorhallen utanför Pelarsalen.

– Allt fungerade mycket bra under dagen, framhåller Kristin Hagegård, som också är nöjd med att lanseringen fick bra genomslag i medierna både nationellt och ute i landet.