Bygg ditt varumärke – på riktigt

Konferens om ungas inflytande och delaktighet

Stärk ditt varumärke

Att utveckla sitt varumärke och vässa sin profil kan göras på många sätt. Vid konferenser och event som genomförs på Stockholm City Conference Centre blir det allt vanligare med visuella lösningar där montrar, scendekor och utställningsytor samspelar. Det är idag inga problem att bokstavligen bygga in varumärket i allt du visar på ett event.

Inom alla områden sker en snabb teknisk utveckling. När det handlar om att ta fram montrar och utställningsmaterial har det lanserats nya material som det är enkelt att trycka på och bygga med. Sedan många år samarbetar Stockholm City Conference Centre med reklamföretaget X Branding Nordic som har som specialitet att trycka på i princip alla material.

– Marknaden efterfrågar produkter som skapar stor uppmärksamhet. För mässor, konferenser och event handlar det ofta om små unika serier. Vi har nästan inga begränsningar i vår produktion, så mycket är upp till vår och kundens kreativitet, berättar VD:n Tommy Andersson.

Re-board – nytt material för tryck

Ett nytt material som blivit populärt är Re-board. Det är en pappersbaserad sandwichkonstruktion som förenklar det mesta: det är enkelt att trycka på och bygga med, lätt att transportera och inte minst återvinna. Re-board tillverkas i Sverige, är ett bra miljöval tack vare återvinningen och X-branding använder det till allt från skyltar, väggar och montrar till soffor, bord och stolar.

– Med hjälp av Re-board går det att skapa fantastiska montrar men slippa besväret med spackling, slipning och målning som krävs vid byggandet av en vanlig monter. Och när mässan är slut är det enkelt att återvinna till nytt material. Du slipper alla lagringskostnader, säger Tommy Andersson.

Ett aktuellt uppdrag för X Branding var när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) genomförde sin årliga Rikskonferens på Stockholm City Conference Centre. Till konferensen bjöds ett stort antal organisationer in som visade upp sin verksamhet i en utställning utanför Kongresshallen i Folkets Hus. I år fanns det önskemål om att skapa en större enhetlighet i utställningen.

– Vi byggde elva montrar i Re-board där varje utställare kunde profilera sig under sitt varumärke, men där det ändå blev en sammanhållen utställning. Var och en hade sin monter men det blev en gemensam framtoning. Det blev mycket uppskattat av både MUCF och av utställarna, säger Tommy Andersson.

Till MUCF:s konferens tog X Branding även fram ståbord med tryckta budskap och scendekoren inne i kongresshallen. Allt hängde ihop – från utställning i foajén till scenen.

Möbler i Re-board med tryckta budskap

Ett annat exempel på hur det idag går att få ut sitt budskap på det mest oväntade sätt är senaste LO-kongressen, berättar Tommy Andersson.

– Där tog vi fram möbler i Re-board med tryckta budskap. Det fungerade mycket bra och skapade en helhet tillsammans med allt annat kongressmaterial.

Han framhåller att de gärna vill komma in tidigt i planeringen av en konferens eller event.

– Om vi kan vara med från början så underlättar det. Vi kan berätta vad som är möjligt att ta fram och vi har lång erfarenhet av att arbeta på Stockholm City Conference Centre och vet vad som fungerar.

Konferens om ungas inflytande och delaktighet