AIB

Academy of International Business– Eftersom både USA och Storbritannien avrådde sina medborgare från att resa till Turkiet fanns en stor risk att antalet deltagare skulle bli lågt, berättar David Öhman, Handelshögskolan, som samordnade den årliga konferensen Academy of International Business.
CCC har verksamhet året om och vi är vana att arbeta snabbt och flexibelt, och vi kunde med kort varsel ordna lokaler. Närmare 800 deltagare mötte upp i Norra Latin, 300 fler än arrangörerna hade hoppats på.
Referenser