ACTE

Association of Corporate Travel executives (ACTE)Under tre dagar diskuterade 800 personer från 25 länder trender och utveckling inom besöksindustrin. Att ACTE valde att förlägga sin världskongress till Stockholm har naturligtvis stor betydelse för stadens marknadsföring.

– Stockholmskongressen blev en stor succé, sammanfattade ACTE-chefen Nancy Holtzman.Referenser