Miljö

Folkets Hus och Norra Latin
Svanen_1000x445

Miljömärkt konferens

Stockholm City Conference Centre strävar efter att ta ett ständigt växande ansvar för att förbättra miljön. Vi vill bidra till en varaktig och hållbar utveckling, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vi ska uppfylla de lagar, och de krav som ställs på oss och vår miljöpåverkan, och sträva efter att reducera denna genom upprättande av lämpliga mål.

Stockholm City Conference Centre – utökar sin Svanen-certifiering

City Conference Centre i Stockholm, med Norra Latin och Folkets Hus, har fått utökad Svanen-certifiering som gäller hela dagkonferensanläggningen

Miljöfrågor har länge varit en naturlig del i vår verksamhet och legat högt på vår agenda. Att utöka vår tidigare Svanen-certifiering inom vår restaurangverksamhet, till att gälla hela anläggningen var en självklarhet. Svanen-certifieringen ser vi som ett naturligt steg, och ett verktyg för oss att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare säger Monika Malmén, VD på City Conference Centre.

Stockholm City Conference Centre är en stor anläggning mitt i centrala Stockholm. Varje år genomförs ca 1 400 möten och här passerar 100-150.000 gäster genom husen. Max kapacitet är 4.000 gäster på en och samma gång. Här genomförs många olika typer av arrangemang där miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga; bland annat bolagsstämmor, internationella kongresser, politiska möten och multinationella företagskonferenser.

Vår strävan är att ta ett växande ansvar för att förbättra miljön och bidra till en varaktigt hållbar utveckling, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det finns många fördelar med Svanen-märkningen. Svanens krav på en miljöanpassad verksamhet ger möjligheter till minskad förbrukning i form av lägre energi – och vattenförbrukning, kontroll av kemikalier, noggrann källsortering. Med Svanen uppmuntras vi också att arbeta aktivt för ökad andel ekologisk och närodlad mat i våra restauranger. Att höra till anläggningar som klarar Svanens tuffa krav känns mycket bra fortsätter Monika.

Vi ser att fler och fler kunder förväntar sig att den anläggning man väljer för sitt arrangemang bedriver ett seriöst och aktivt miljöarbete, och genom Svanen kan vi tydligare visa och kommunicera hur vi långsiktigt arbetar med hållbarhet, avslutar Monika Malmén.

Grönare möten på Stockholm City Conference Centre

Genom att förlägga ditt möte hos oss på Stockholm City Conference Centre kan du välja hur ”grönt” möte du vill ha.

Resan hit

Stockholm City Conference Centre ligger centralt – mitt i city, bara några minuters promenad från Centralstationen.

Kommer du från Stockholm rekommenderar vi dig att ställa bilen hemma – det går utmärkt att åka kommunalt.

Kommer du från andra delar av Sverige finns miljövänliga sätt att ta sig hit:

  • Tåg direkt till Centralstationen
  • Fjärrbussar ankommer direkt till Centralstationen
  • Från Arlanda flygplats kan du åka direkt till Centralstationen med

Arlanda Express eller med Taxi Stockholm eller Taxi Kurir, där det går att förbeställa en miljöbil.

Boendet

Flera hotell med miljöprofil finns på bekvämt gångavstånd.

Mötesanläggningen

Green Room bakom Kongresshallen

Stockholm City Conference Centre är Svanenmärkt. Certifieringen utgår från vår restaurang, och hela anläggningen arbetar enligt Svanens riktlinjer. Vi arbetar för att minska vår förbrukning av energi och vatten. Vi köper miljöel. De flesta av våra möteslokaler har belysning som styrs av rörelsedetektorer, och ventilationen anpassas efter kunder och utnyttjande av lokalerna. Vi styr i möjligaste mån alla våra inköp av driftsmaterial mot miljömärkta varor. Vi källsorterar vårt avfall i många olika fraktioner.

Mötet

Stockholm City Conference Centre kan erbjuda olika gröna alternativ för mötet. Som exempel kan nämnas att vi tar ett aktivt ansvar för förbrukning av papper genom att bland annat erbjuda:

  • Digital inbjudan och registrering – vi har samarbete med och kan rekommendera leverantörer för digital hantering av ditt möte.
  • Digital dokumentation – vi kan erbjuda digital dokumentation av ditt möte.
  • Digital skyltning – vi kan i Folkets Hus erbjuda digital skyltning.
  • Projektion på vägg – vi kan erbjuda skyltplats på väggen.

Maten

Stockholm City Conference Centre arbetar för miljön på flera sätt när det gäller maten. Vi tar ett aktivt ansvar genom att ställa krav på våra råvaror och erbjuder även helt ekologiska menyer. Vi arbetar med närodlade produkter där så är möjligt, och vi serverar gärna Stockholms goda kranvatten. Vi har dessutom en fiskpolicy, för att bidra till att motverka utfiskning och negativ miljöpåverkan på ekosystemen.