Kapacitet Folkets Hus

Kapacitet i Folkets Hus konferensrum
Folkets Hus har upp till 17 mötesrum varav Kongresshallen är den största. Denna är delbar i tre sektioner. Lilla Teatern är en speciell lokal som passar bra för utställningar och fester, men används också som vanligt mötesrum.

Kongresshallen

Sektion Biosittning Kongressmöblering
ABC 1362 997
AB el BC 835 612
A el C 527 385

Övriga konferenslokaler
Antal sittande vid olika möbleringar:

Rum Biosittning Skolsittning U-bord Öar
201 52 40 22 28
202 130 80 44 72
203 14*
203+204 49 30 20 20
204 28 18 12 12
300 80 48 26 36
307 110 64 34 48
401 16
402 8*
403 20*
501 36 16 18 18
502 8*
503 18 8*
503+504 60 28 28 18
505 15**

* Styrelsesittning
** Fåtöljsittning, en ö