Facilitator/Workshop

Workshops ska ge resultat! Men många workshops når inte målet. Det kan bero på tidsoptimism, dålig planering eller kompetensbrist i hur man leder möten. Om tio personer lägger en halvdag på en dåligt genomförd workshop, har företaget slösat bort en hel arbetsvecka. En välplanerad workshop kan därmed spara organisationen flera månaders jobb.

personer

Alla blir delaktiga Fördelen med att anlita en facilitator utifrån är att alla, inklusive chefen, kan bidra i workshopen. Facilitatorn diskuterar målet och resurserna och skapar därefter den workshopprocess som är mest lämplig. Facilitatorn leder mötet genom sin erfarenhet och genom att ställa rätt frågor, vilket hjälper er att kontrollera hela processen. Gruppen kan därmed ägna all tid åt innehållet och skapa ett hållbart resultat. Vi på Stockholm City Conference Centre har bra samarbetspartners som kan hjälpa dig att välja lämplig facilitator för din workshop.