Streaming/Webb-TV

Vill ni ”streama” ert budskap ”live” ut i världen så hjälper vi er med det. Det finns många olika nivåer på hur många som skall få tillgång till er videofilmade konferens och hur länge

den skall vara tillgänglig. I detta streamingpaket ger vi er en prisbild för streaming av en konferens för upp till 200 samtidiga tittare.

Streamingpaket

Här ingår Live Webbsändning och inspelning med en kamera. En tekniker sköter kameran, bildproduktion och streaming. Ni kan välja att sända er konferens med eller utan PowerPoint presentation och en månads ”on demand” tjänst ingår om så önskas.

Vad är streaming?

Streaming är en teknik som på ett enkelt och billigt sätt möjliggör kommunikation med rörliga bilder och ljud över Internet. City Conference Centre kan sända dina konferenser, kongresser eller events direkt via Internet. En variant är att dokumentera konferensen eller mötet för att i efterhand visa det via Internet eller distribuera det på en CD.

Tillgänglighet

Oavsett om du väljer att sända direkt eller göra inspelningen tillgänglig i efterhand - det ena utesluter inte det andra - kan materialet finnas tillängligt direkt efter avslutad konferens. Den målgrupp man vänder sig till, exempelvis deltagare, journalister eller sponsorer, kan se konferensen eller valda delar av konferensen direkt efter det att de lämnat lokalen.

Fördelar

Tekniken öppnar oanade möjligheter för den som arrangerar konferenser och möten. Med streaming, oavsett om det är direktsändning eller om det visas i efterhand, får du en geografisk spridning som är världsomspännande till ett mycket förmånligt pris. Kostnaden är den samma om målgruppen sitter i Singapore eller i Älmhult. Att spela in/sända konferensen och göra den tillgänglig via Internet förlänger livslängden på mötet samtidigt som du kan nå de personer som inte har möjlighet att närvara på mötet.

Säkerhet – också en möjlighet

Är innehållet av känslig karaktär går det enkelt att skydda sändningen på olika sätt. Användaren måste då logga in med ett lösenord för att kunna ta del av materialet. På samma sätt som du skyddar din sändning från obehöriga kan du nyttja funktionen med lösenord för att ta betalt för att ge access till sändningen.

PowerPoint

Nu finns verktygen för att återge helheten i din konferens. Med ett tilläggsprogram, som CCC tillhandahåller, kan talarens PowerPoint-presentation visas parallellt med filmen till exempel. När talaren växlar PowerPoint-bild i lokalen, växlar det även på Internet. All denna information sparas ned så att bildväxlingarna följer med även när du visar materialet i efterhand.

Tekniken

Streaming kallas i olika sammanhang även för Webb-TV, Internet-TV, Webcasting, Internetsändning, On-demand etc. I nästan alla sammanhang är det streaming man talar om och tekniken går ut på att Internetbesökaren inte behöver ladda hem hela filmen till sin dator (hårddisk). I stället spelas filmen upp från en server och Internetbesökare laddar endast hem korta sekvenser, vilka inte lagras på hårddisken. Bildsekvenserna spelas upp i särskilda videoprogramvaror, som finns i de flesta datorer idag. De vanligaste är Windows Mediaspelare (Mediaplayer), Real Player och Quicktime. Bäst kvalitet uppnås om både sändningen och mottagningen görs via en bredbandsuppkoppling. Sändningen kan mycket väl anpassas för flera olika typer av Internetuppkopplingar, från 56K modem och uppåt.

City Conference Centre kan erbjuda flera olika paketlösningar för att göra det både enkelt och kostnadseffektivt.

Offertförfrågan

Kontakta oss för en offert.
Tfn: 08-506 166 00

Intern TV- sändning 
Ibland är mötet så stort att deltagarna inte får plats i samma lokal. Hos oss är det inga problem, vi kan sända mötet via vårt interna nät, så att man kan sitta i en annan lokal men ändå vara delaktig i mötet genom live TV på en storbildsskärm. Prata med oss - vi har lösningen!