505 Källan

Utskrift Tipsa
 

Fakta

Adress: Barnhusgatan 12-14
Antal lokaler: 18-22 st
Största lokal: 1 362 pers
Minsta lokal: 5 pers
Kapacitet / Ritningar »

Lokaler


Mat och dryck
Det som serveras är en naturlig del i ett lyckat möte. Vi ser till att matupplevelserna följer konferensens tema.

Läs mer


Lyckade möten när lokalerna är bra!
Noggrann planering, ett upplägg som uppmuntrar alla att delta – och bra lokaler. Så sammanfattar facilitatorn Maria Eliassons framgångsreceptet för ett lyckat möte. – Här på City Conference Centre brukar jag få alla mina krav tillgodosedda, säger hon.

Läs mer